Lege oharra

Jabetza

Sarea.eus Azkue Fundazioaren egitasmoa eta webgunea dira. Azkue Fundazioak Bilboko Agoiz Plaza, 1 helbidean dauka egoitza. IFZ: XX4800112233.

Datu pertsonalen babesa

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betetzen du Azkue Fundazioak.

Fitxategiaren erantzulea Azkue Fundazioa bera da. Erabiltzaileak noizbait datu pertsonalak ematen baditu, datu horiek Azkue Fundazioaren fitxategi automatizatu batean gordeko dira, datuen kudeaketa hobetzeko eta gure bezeroekin komunikazioa bideratzeko.

Datu horiek modu konfidentzialean tratatuko dira, eta ez zaizkie utziko Azkue Fundazioa ez den hirugarrenei. Azkue Fundazioak hartu beharreko neurriak hartuko ditu datu horiek alda edo gal ez daitezen, bai eta baimenik gabeko inor datu basean sar dadin galarazteko ere.

Erabiltzaileak baimena ematen dio Azkue Fundazioari bere datuak tratatzeko eta erabiltzeko, betiere zerbitzua hobetzeko eta datu pertsonalak babesteko araudia errespetatuz. Edonola ere, legean aurreikusitakoaren arabera, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haiei aurka egiteko eskubidea balia dezake erabiltzaileak; horretarako, eskaera bat bidali behar du info@azkuefundazioa.eus helbidera.

Webgunea erabiltzeko baldintzak

Webgunearen bidez erabiltzaileak bere datuak ematen dituenean, erabiltzailea izango da informazio egiazkoa eta legezkoa ematearen arduraduna. Webguneko ekintzetan parte hartzeko edozein atalean erabiltzaile-izena eta pasahitza ematen bazaizkio, horiek arduraz erabili beharko ditu eta isilpean gorde, zerbitzu bereziez modu egokian baliatu ahal dadin.

Oro har, webguneko edukiak arduraz, zuzen eta legeari jarraiki erabiltzeko betebeharra du erabiltzaileak, besteak beste, edukiak merkataritza-xedeetarako ez erabiltzeko, edukiak ez aldatzeko eta fede onaren aurkako jardueretan ez erabiltzeko.